top of page
Testovanie
beready-prubeh-testovani

Chcete absolvovať test beREADY?

Kontaktujte nás. Skontaktujeme sa s vašou klinikou IVF, kde vám vzorku odoberú.

Vzorka endometria sa odoberie na vašej klinike IVF a potom sa odošle do laboratória beREADY.

Výsledky sú k dispozícii do 2 týždňov a na ich základe sa upraví plán liečby.

testovani_obr.png
testovani_obr2.png
testovani_obr3.png
testovani_obr4.png
testovani2_edited_edited.jpg

Vzorka endometria sa odoberie jeden cyklus pred plánovaným prenosom. Test beREADY je vhodný pre cyklus hormonálnej substitučnej liečby (HRT) aj pre prirodzený cyklus.

Po konzultácii s lekárom podpíšete formulár informovaného súhlasu. Vzorka sa uchová v špeciálnom roztoku a odošle sa do laboratória beREADY.

V laboratóriu analyzujeme biomarkery expresie génov, ktoré zodpovedajú pripravenosti endometria. Zo vzorky tkaniva sa extrahuje RNA a analyzuje sa 67 informatívnych biomarkerových génov. beREADY používa patentovanú technológiu TAC-seq, ktorá detekuje aj malé zmeny vo vzorke.

Váš lekár dostane výsledky testu beREADY do 2 týždňov. Správa obsahuje informácie o úrovni receptivity vašej maternicovej výstelky a odpovede na otázku, či sú potrebné zmeny v pláne liečby IVF. Na základe výsledkov testov môže byť potrebné vykonať zmeny v ďalšom cykle alebo cykloch.

Výsledný protokol testu beREADY môže naznačovať výrazne oneskorené implantačné okno. V takom prípade sa termín prenosu embrya odloží alebo sa v budúcom cykle vykoná nová biopsia.

Nová analýza biopsie vám dá istotu, že prenos embryí je naplánovaný v najoptimálnejšom čase a zvýši vaše šance na otehotnenie. Nová biopsia je bezplatná.

repromeda-brno
logo-beReady.png
bottom of page