top of page

beREADY - test receptivity endometria

beready-test-receptivity-endometriajpg

Zaručuje, že embryo bude prenesené v optimálnom čase.

Zvyšuje šancu na otehotnenie a šetrí vaše embryá, čas a peniaze.

Je určený pre všetky ženy podstupujúce liečbu IVF, pretože všetky pacientky si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť.

Výhody testu receptivity endometria
beready-graf-tehotenstvi-prvni-ivf

72,5 % pacientok, ktoré podstúpili liečbu IVF s použitím testu beREADY, otehotnelo po prvom cykle IVF*.

beaready-graf-vyssi-pravdepodobnost-otehotneni

U pacientok s opakovaným zlyhaním implementácie embryí sa po vykonaní testu receptivity endometria štvornásobne zvýšila pravdepodobnosť narodenia zdravého dieťaťa.**

bearedy-graf-opakovane-selhani-implantace.png

56,7 % pacientok s opakovaným zlyhaním implantácie otehotnelo po použití testu beREADY. ***

Vedeli ste, že u 1 z 3 pacientok dôjde počas IVF k zlyhaniu uchytenia embrya, pretože embryo je prenesené príliš skoro alebo príliš neskoro?****

Genetika a endometrium - ako fungujú?

Gény nás robia jedinečnými. Rozdiely musíme zohľadniť aj pri IVF liečbe. Gény okrem iného ovplyvňujú individuálnu odpoveď na lieky a súčasne tiež pripravenosť endometria.

Tieto faktory ovplyvňujú implantačné okno (Window Of Implantation, WOI). Pre približne 30 % pacientok, ktoré majú oneskorenú implantáciu, sú informácie o optimálnom čase implantácie embrya do sliznice maternice veľmi dôležité.

Štúdia ukázala, že individuálny plán liečby IVF zvyšuje kumulatívnu úspešnosť tehotenstva až o 94 %*.

genetika-endometrium
Čo zistí test beREADY ?

Test analyzuje zrelosť endometria. Na základe získaných informácií je potom možné preniesť embryo

v tzv. optimálnom čase.

Výsledky testu odhalia, či bolo vaše endometrium v čase odberu dostatočne receptívne na implantáciu embrya, alebo či je potrebná úprava na skorší alebo neskorší optimálny čas.

beready-graf-pre-receptivni
PRE-RECEPTÍVNE

Endometrium potrebuje viac času! Optimálny čas vášho implantačného okna sa posunie a prenos embrya by sa mal vykonať neskôr. Výsledná správa vám ukáže presné načasovanie, ktoré je pre vás vhodné.

beready-graf-plne-receptivni
PLNE RECEPTÍVNE

Test potvrdí, že implantačné okno je v rámci očakávaného času a nie je potrebné meniť načasovanie.

beready-graf-post-receptivni

POSTRECEPTÍVNE

Endometrium dozrieva rýchlo! Optimálny čas vášho implantačného okna je oneskorený a prenos embrya by sa mal vykonať skôr. Výsledná správa vám ukáže presné načasovanie, ktoré je pre vás vhodné.

Jak test beREADY funguje?
co-zjsiti_sk.png

Výsledky sú k dispozícii za 1-2 týždne

Porovnanie testov receptivity endometria
beready-graf-srovnani-testu

Test beREADY bol vyvinutý na základe starostlivo klasifikovaných vzoriek a nezávislej klinickej validácie

Na porovnanie s testom Endometrial Receptivity Analysis (ERA, Igenomix) bolo vykonaných 45 analýz vzoriek endometria od pacientok užívajúcich HRT. Miera zhody oboch testov je 96 % vďaka analýze rovnakých vzoriek.

Test beREADY využíva novú a veľmi presnú technológiu sekvenovania DNA TAC-seq. Táto technológia umožňuje detekciu biomarkerových molekúl na úrovni jednej molekuly a poskytuje maximálnu citlivosť a presnosť.

Referenčné publikácie a výskumy týkajúce sa testu beREADY 

* Simón et al., A 5-year Multicenter Randomized Controlled Trial of In Vitro Fertilization with Personalized Blastocyst Transfer versus  Frozen or Fresh Transfer. 2020, Reproductive BioMedicine Online, PubMed ID 32723696. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

** Haouzi et al., Customized Frozen Embryo Transfer after Identification of the Receptivity Window with a Transcriptomic Approach Improves the Implantation and Live Birth Rates in Patients with Repeated Implantation Failure. 2021, Reproductive Sciences, PubMed ID 32725589. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

*** Teder et al., TAC-seq: targeted DNA and RNA sequencing for precise biomarker molecule counting. 2018, npj Genomic Medicine, PubMed ID 30588329. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

**** Ruiz-Alonso et al., The endometrial receptivity array for diagnosis and personalized embryo transfer as a treatment for patients with repeated implantation failure. 2013, Fertility and Sterility, PubMed ID 23756099. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

Saare et al., A molecular tool for menstrual cycle phase dating in endometriosis transcriptomic studies. 2019, Biology of Reproduction, PubMed ID 31004479. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

Suhorutshenko et al., Endometrial receptivity revisited: endometrial transcriptome adjusted for tissue cellular heterogeneity. 2018, Human Reproduction, PubMed ID 30295736. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

Altmäe et al., Meta-signature of human endometrial receptivity: a meta-analysis and validation study of transcriptomic biomarkers. 2018, Scientific Reports, PubMed ID 28855728. Odkaz na pôvodnú štúdiu.

Krjutškov et al., Single-cell transcriptome analysis of endometrial tissue. 2016, Human Reproduction, PubMed ID 26874359. 

Odkaz na pôvodnú štúdiu.

klinika-repromeda
logo-beReady.png
bottom of page