top of page

Co vás ještě zajímá o testu beREADY

K provedení testu beREADY je potřeba pouze malý vzorek tkáně děložní sliznice. Ten vám lékař odebere pomocí tenkého katetru. Následně vzorek vloží do transportního roztoku a odešle do laboratoře beREADY.

Při odběru vzorku tkáně nedochází k žádnému poranění dělohy.

Test je validován jak pro IVF léčbu v přirozeném cyklu (LH), tak i s využitím hormonální substituční terapie (HRT).

FAQ-beready.jpg

Přenos embrya ve stejném menstruačním cyklu, kdy byl proveden test beREADY, není možný!

Nakládání s osobními údaji

Vaše osobní údaje jsou pečlivě chráněny v souladu se zákonem. Informace týkající se vzorků jsou do laboratoře předávány prostřednictvím vysoce zabezpečeného digitálního prostředí. Výsledky testu jsou nahrány do zabezpečeného online prostředí, do které ho má váš lékař přístup. V případě zájmu můžete požádat lékaře o tištěnou kopii zprávy beREADY. Zpráva obsahuje všechny relevantní informace o léčbě a odběru vzorků tkání.

Časté otázky týkající se testu beREADY

?

Zaručí mi test beREADY těhotenství?

Selhání implantace embrya může být způsobeno i jinými faktory, než je posunutí implantačního okna. Příčinou může být například špatná kvalita embrya nebo genetické abnormality. Test beREADY vám tedy těhotenství zaručit nemůže. Poskytuje však důležitou informaci o možnostech přizpůsobení vaší IVF léčby. V případě, že je vaše implantační okno posunuté, test beREADY vaše šance na otěhotnění výrazně zvýší. Naše zkušenosti ukazují, že více než polovina žen (56 %) s předchozím selháním implantace po použití testu beREADY otěhotněla.

?

Jaký vzorek je pro test potřeba?

Pro provedení testu beREADY je potřeba jen malý vzorek endometriální tkáně. Tento vzorek se odebírá z dělohy pomocí tenkého katetru. Při odběru vzorku tkáně nedochází k žádnému poranění dělohy a tkáň se plně regeneruje v dalším menstruačním cyklu.

?

Platí se za opakovaný odběr vzorku?

Výsledný protokol testu beREADY může doporučit opakování odběru z důvodu výrazného posunu implantačního okna.

V takovém případě je jedno opakování analýzy zdarma.

?

Jak rychle obdržím výsledky?

Výsledky testu odešleme vašemu lékaři do 2 týdnů od obdržení vzorku. Průměrná doba zpracování v laboratoři je 6 až 8 pracovních dnů. Přenos embrya ve stejném menstruačním cyklu, kdy se provádí test beREADY, není možný.

?

Moje osobní implantační okno je výrazně posunuté. Co bude následovat?

Váš lékař upraví váš léčebný plán podle výsledků testu beREADY. Odběr nového vzorku tkáně doporučíme pouze v případě, že je vaše implantační okno velmi výrazně posunuté a je potřeba potvrdit, že námi navržené načasování je správné. První doporučené opakování biopsie je vždy zdarma.

?

Jaké jsou markerové geny, které test beREADY analyzuje?

Prostřednictvím laboratorních a počítačových analýz vyhodnocuje test beREADY úroveň genové exprese 67 genů. Všechny tyto geny se podílejí na růstu, zrání a receptivitě endometria. Vyšetřované geny charakterizují připravenost testovaného endometria k implantaci embrya.

DNA-testovani-beready.jpg

?

Nemám v blízkosti svého bydliště kliniku, kde mohu test podstoupit?

Pokud si přejete provést test beREADY, ale vaše klinika test neprovádí, dejte nám prosím vědět. Společně najdeme nejbližší dostupné místo pro provedení testu nebo se pokusíme s vaší klinikou navázat spolupráci.

?

Jak jsou chráněny mé osobní zdravotní údaje?

Všechny vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem a do laboratoře jsou předávány pouze prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Výsledky testů jsou dostupné na zabezpečeném webu, ke kterému má váš lékař přístup. V případě potřeby, můžete požádat o tištěnou kopii zprávy beREADY, která obsahuje všechny relevantní informace o léčbě a odběru tkáně.

repromeda-klinika-brno
logo-beReady.png
bottom of page